Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Doplnkový1354 SGWaAP
0.577Voliteľný1516 SGWaAP
0.606doplnkový27621 SGWaAP
0.607Štandardný499 SGWaAP
0.615Príslušenstvo2526 SGWaAP
0.629doplnková54176 SGWaAP
0.631Parameter3114 SGWaAP
0.633Cenník3983 SGWaAP
0.638Balík4623 SGWaAP
0.640Komponent710 SGWaAP
0.642Rozšírený2645 SGWaAP
0.646Akciový1906 SGWaAP
0.651Profil12478 SGWaAP
0.652Kombinovaný535 SGWaAP
0.670Modul5704 SGWaAP
0.671Klasik2952 SGWaAP
0.671Individuálny2219 SGWaAP
0.673Produkt11324 SGWaAP
0.675Komfort1932 SGWaAP
0.675Dodatočný468 SGWaAP
0.676Vysvetlivka681 SGWaAP