Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Donecký1765 SGWaAP
0.115donecká2027 SGWaAP
0.267donecká_ľudová692 SGWaAP
0.433abcházska521 SGWaAP
0.468južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.470severný_Kaukaz2026 SGWaAP
0.471separatista11481 SGWaAP
0.472Abcházsko5568 SGWaAP
0.482severné_Osetsko620 SGWaAP