Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dominik_Tatarka5917 SGWaAP
0.412Johanides3575 SGWaAP
0.442Milan_Rúfus7512 SGWaAP
0.446Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.452Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.460Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.482Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.482Rudo_Sloboda1046 SGWaAP
0.492Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.511Rudolf_Dilong1662 SGWaAP
0.513Zora_Jesenský978 SGWaAP
0.518Franz_Kafka2753 SGWaAP
0.530Karel_Čapek3452 SGWaAP
0.530Buzássy2179 SGWaAP