Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dom_Matica4487 SGWaAP
0.391osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.418Matica57417 SGWaAP
0.462regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.467MsKS12664 SGWaAP
0.484krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.522Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.540zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.543Osvetový1667 SGWaAP
0.546CVČ_Domino1295 SGWaAP
0.547turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.548vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.550CVČ_Relax652 SGWaAP
0.564novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.565vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.565považské_osvetové723 SGWaAP
0.571Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.572Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.573ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.574Územný_spolok1240 SGWaAP
0.574vojvodinské_divadlo844 SGWaAP
0.575Gemerský_osvetové700 SGWaAP