Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dom130261 SGWaAP
0.476dom17528 SGWaAP
0.530estrádna_sála1759 SGWaAP
0.547zrkadlový_háj2005 SGWaAP
0.586dom2682049 SGWaAP
0.615Estrádny418 SGWaAP
0.625MsKS12664 SGWaAP
0.636výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.639Synagóga2350 SGWaAP
0.643Pavilón1099 SGWaAP
0.644Kultúrny10836 SGWaAP
0.646dvorana9017 SGWaAP
0.647Amfiteáter1889 SGWaAP
0.651Domov3644 SGWaAP
0.653Čierny_orol3807 SGWaAP
0.654kino_Mier1572 SGWaAP
0.656Remeselnícky462 SGWaAP
0.656Budova6123 SGWaAP
0.660Kino5818 SGWaAP
0.666kino_Hviezda2367 SGWaAP