Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dolný_Kubín66834 SGWaAP
0.174Námestovo42951 SGWaAP
0.195Tvrdošín30468 SGWaAP
0.219Trstená32109 SGWaAP
0.225liptovský_Mikuláš142214 SGWaAP
0.309dolný_Kubín5849 SGWaAP
0.315liptovský_Hrádok15612 SGWaAP
0.316Čadca176282 SGWaAP
0.319liptovský_hrádok13793 SGWaAP
0.321stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.330Bytča47389 SGWaAP
0.337Kežmarok92871 SGWaAP
0.342Považský_Bystrica37177 SGWaAP
0.349Žilina630771 SGWaAP
0.350považská_Bystrica65509 SGWaAP
0.360turčianska_Teplice13323 SGWaAP
0.363Ružomberok207622 SGWaAP
0.367Revúca43801 SGWaAP
0.374Brezno100256 SGWaAP
0.382Poprad303594 SGWaAP
0.382Kysucký_Nový18594 SGWaAP
0.382Bardejov113057 SGWaAP
0.386Kubín13803 SGWaAP