Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dokumentácia1291 SGWaAP
0.474dokumentácia133694 SGWaAP
0.526Vypracovanie1337 SGWaAP
0.564Príloha3275 SGWaAP
0.576Pokyn3286 SGWaAP
0.585Projektový3005 SGWaAP
0.600Spracovanie2969 SGWaAP
0.604Aktualizácia2655 SGWaAP
0.607Posúdenie647 SGWaAP
0.628Vydanie644 SGWaAP
0.628Manuál1404 SGWaAP
0.631Časť10925 SGWaAP
0.634Vysvetlivka681 SGWaAP
0.639Evidencia2074 SGWaAP
0.641Príručka1522 SGWaAP
0.643Posudok495 SGWaAP
0.645projektová_dokumentácia44303 SGWaAP
0.656Príprava6303 SGWaAP
0.656Realizácia1596 SGWaAP
0.656Usmernenie1621 SGWaAP
0.657výkresová870 SGWaAP
0.657Predbežný1039 SGWaAP
0.659Oznámenie7170 SGWaAP
0.661Informatívny481 SGWaAP