Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dohoda24985 SGWaAP
0.279dohoda780216 SGWaAP
0.523Zmluva70625 SGWaAP
0.585rámcová18572 SGWaAP
0.585podpísanie38400 SGWaAP
0.588zmluva1287372 SGWaAP
0.606dvojstranná5846 SGWaAP
0.621medzivládna7992 SGWaAP
0.632podpísaná53535 SGWaAP
0.637zmluvná109322 SGWaAP
0.647Memorandum4637 SGWaAP
0.648Zmluvný2347 SGWaAP
0.655zamedzenie_dvojité3439 SGWaAP
0.656dohovor103059 SGWaAP
0.662memorandum32696 SGWaAP
0.665Rámcový3371 SGWaAP
0.667trojstranná1217 SGWaAP
0.681Rokovanie1632 SGWaAP
0.683multilaterálna2920 SGWaAP
0.689Protokol4640 SGWaAP