Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Divadlo_Jonáš4785 SGWaAP
0.173DJZ6491 SGWaAP
0.358Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.428Divadlo27941 SGWaAP
0.441Činohra1228 SGWaAP
0.441Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.464Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.470činohra11134 SGWaAP
0.495komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.496činohra_SND3722 SGWaAP
0.497Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.498divadlo509092 SGWaAP
0.503SND40436 SGWaAP
0.504Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.508radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.519Činohra_SND1797 SGWaAP