Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.264Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.350Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.358Divadlo_Jonáš4785 SGWaAP
0.361Činohra_SND1797 SGWaAP
0.373divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.381Divadlo27941 SGWaAP
0.382Činohra1228 SGWaAP
0.382činohra_SND3722 SGWaAP
0.408komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.421Astorka2867 SGWaAP
0.427astorka1959 SGWaAP
0.428divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.441Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.441činohra11134 SGWaAP
0.442radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.445Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.448DJZ6491 SGWaAP
0.451SND40436 SGWaAP