Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Divadlo27941 SGWaAP
0.324Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.343divadlo509092 SGWaAP
0.365bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.367komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.381Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.423Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.424Divadelný4794 SGWaAP
0.427Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.427radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.428Divadlo_Jonáš4785 SGWaAP
0.444kočovné_divadlo774 SGWaAP
0.454Činohra1228 SGWaAP
0.455pražské_Divadlo840 SGWaAP
0.457divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.461astorka1959 SGWaAP
0.463naivné_divadlo669 SGWaAP
0.464divadelná113187 SGWaAP
0.465Činoherný1093 SGWaAP
0.466divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.468Činohra_SND1797 SGWaAP
0.471Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.476DJZ6491 SGWaAP
0.477Astorka2867 SGWaAP
0.482činohra_SND3722 SGWaAP
0.486Divadielko684 SGWaAP
0.486divadelný73098 SGWaAP
0.488činohra11134 SGWaAP
0.495divadelné24060 SGWaAP
0.496Pasáž1086 SGWaAP
0.504bábkové3542 SGWaAP
0.508Štúdio_tanec2103 SGWaAP