Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Divadlo27941 SGWaAP
0.324Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.343divadlo509092 SGWaAP
0.365bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.367komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.381Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.423Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.424Divadelný4794 SGWaAP
0.427Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.427radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.428Divadlo_Jonáš4785 SGWaAP
0.444kočovné_divadlo774 SGWaAP
0.454Činohra1228 SGWaAP
0.455pražské_Divadlo840 SGWaAP
0.457divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.461astorka1959 SGWaAP
0.463naivné_divadlo669 SGWaAP