Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Divadelný4794 SGWaAP
0.402divadelná113187 SGWaAP
0.414divadelný73098 SGWaAP
0.424Divadlo27941 SGWaAP
0.437Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.444divadelné24060 SGWaAP
0.480Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.500divadlo509092 SGWaAP
0.504Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.504Činoherný1093 SGWaAP
0.507bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.519Divadlo_Jonáš4785 SGWaAP
0.520komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.536astorka1959 SGWaAP
0.540Rázcestie1876 SGWaAP
0.542Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.547Filmový4566 SGWaAP
0.550činoherná1919 SGWaAP