Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Diskusia11727 SGWaAP
0.600Prednáška2755 SGWaAP
0.620Téma4695 SGWaAP
0.624Záver9008 SGWaAP
0.634Diskusný_fórum1301 SGWaAP
0.637Komentár3799 SGWaAP
0.654Prezentácia3972 SGWaAP
0.656Zhrnutie1262 SGWaAP
0.658Otázka5310 SGWaAP
0.679Diskusný823 SGWaAP
0.681Debata827 SGWaAP
0.684Problematika1944 SGWaAP
0.691diskusná8318 SGWaAP
0.692Úvodný5742 SGWaAP
0.694Rokovanie1632 SGWaAP
0.695Pozvánka2799 SGWaAP
0.701Príspevok11435 SGWaAP
0.703diskusia577258 SGWaAP
0.705Beseda1802 SGWaAP
0.705Konzultácia739 SGWaAP
0.707Úvaha1230 SGWaAP
0.708Hlasovanie1631 SGWaAP
0.709Úvod2616 SGWaAP