Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Diplomový1280 SGWaAP
0.339Bakalársky1052 SGWaAP
0.522Školiteľ967 SGWaAP
0.545diplomová31435 SGWaAP
0.553Abstrakt1677 SGWaAP
0.556Modelovanie568 SGWaAP
0.573obhajoba_habilitačná1206 SGWaAP
0.577bakalárska16597 SGWaAP
0.586Metodika1577 SGWaAP
0.590dizertačná14929 SGWaAP
0.592Aplikovaný1533 SGWaAP
0.605Systematický768 SGWaAP
0.606abstrakt11418 SGWaAP
0.610Teoretický811 SGWaAP
0.612semestrálna2018 SGWaAP
0.617Elektrotechnika761 SGWaAP
0.621Analýza2643 SGWaAP
0.625Vybraný4386 SGWaAP
0.625Automatizácia530 SGWaAP
0.627Študijný2236 SGWaAP
0.627Problematika1944 SGWaAP
0.638Implementácia1215 SGWaAP
0.641Fakulta_management2345 SGWaAP