Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Diego14082 SGWaAP
0.327Carlos21960 SGWaAP
0.338Pedro15082 SGWaAP
0.339Antonio22394 SGWaAP
0.342Fernando12363 SGWaAP
0.350Javier6261 SGWaAP
0.354Luis18998 SGWaAP
0.356José20646 SGWaAP
0.373Roberto18192 SGWaAP
0.377García3604 SGWaAP
0.384Sergio8951 SGWaAP
0.384González3052 SGWaAP
0.385Julio4362 SGWaAP
0.392Manuel12163 SGWaAP
0.392Garcia6960 SGWaAP