Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Didier3486 SGWaAP
0.342Philippe7549 SGWaAP
0.377Michel17726 SGWaAP
0.407Francois7183 SGWaAP
0.458Luc7609 SGWaAP
0.470Luis18998 SGWaAP
0.475Manuel12163 SGWaAP