Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Diabol9918 SGWaAP
0.438diabol80890 SGWaAP
0.496Lucifer3851 SGWaAP
0.530lucifer7829 SGWaAP
0.538Satan19195 SGWaAP
0.568satan28705 SGWaAP
0.569padlý_anjel3214 SGWaAP
0.580Antikrist3883 SGWaAP
0.583démon52430 SGWaAP
0.603antikrist3932 SGWaAP
0.617Temnota1378 SGWaAP
0.623Zombie1248 SGWaAP
0.627Fantóm1024 SGWaAP
0.645Chaos1988 SGWaAP
0.650Anjel9330 SGWaAP
0.652zloduch12038 SGWaAP
0.652diablov3330 SGWaAP
0.655satanáš563 SGWaAP
0.661diablova2793 SGWaAP
0.666Hriech1085 SGWaAP
0.667belzebub784 SGWaAP
0.667diabolská5663 SGWaAP