Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.101devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.115Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.124devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.423lesostep1241 SGWaAP
0.425Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.431hradný_vrch3792 SGWaAP
0.464Železný_studnička1431 SGWaAP
0.466považský_Inovec3953 SGWaAP
0.473Považský_Inovec1348 SGWaAP
0.477železná_studienka2001 SGWaAP
0.480železná_studnička2876 SGWaAP
0.493Karpaty58182 SGWaAP
0.500Železný_studienka1130 SGWaAP
0.516hradný_kopec4093 SGWaAP
0.521Prírodný_rezervácia816 SGWaAP
0.524záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.526Kamzík9707 SGWaAP
0.527prírodná_rezervácia22746 SGWaAP
0.528lužný_les7933 SGWaAP
0.533Biely_Karpaty4700 SGWaAP