Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.115Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.127devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.148devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.390lesostep1241 SGWaAP
0.429Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.450hradný_vrch3792 SGWaAP
0.472považský_Inovec3953 SGWaAP
0.474Považský_Inovec1348 SGWaAP
0.482Karpaty58182 SGWaAP
0.491lužný_les7933 SGWaAP
0.492Železný_studnička1431 SGWaAP
0.495Biely_Karpaty4700 SGWaAP
0.504železná_studienka2001 SGWaAP
0.506záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.507železná_studnička2876 SGWaAP
0.513pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.522Železný_studienka1130 SGWaAP
0.527Tribeč3261 SGWaAP