Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Devínsky17639 SGWaAP
0.044devínska15206 SGWaAP
0.308Lamač22763 SGWaAP
0.388záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.413ves276667 SGWaAP
0.438Jarovce11422 SGWaAP
0.438Petržalka146042 SGWaAP
0.449Karlova_ves23659 SGWaAP
0.471Dúbravka42289 SGWaAP
0.480Vrakuňa22843 SGWaAP
0.481záhorská_ves4338 SGWaAP
0.485Rusovce21239 SGWaAP
0.493Stupava35766 SGWaAP
0.494Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.494podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.503devínske_jazero598 SGWaAP
0.507Trnávka12102 SGWaAP
0.515Svätý_Jur7028 SGWaAP
0.520Rača63075 SGWaAP
0.521Vajnory22004 SGWaAP
0.525Dedinka5027 SGWaAP