Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Demokracia2100 SGWaAP
0.376demokracia263683 SGWaAP
0.522demokratická111670 SGWaAP
0.546Socializmus776 SGWaAP
0.568zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.570Kapitalizmus492 SGWaAP
0.594demokrat45238 SGWaAP
0.595Politický6217 SGWaAP
0.603liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.608demokratický64512 SGWaAP
0.608pluralitná2549 SGWaAP
0.613liberalizmus19638 SGWaAP
0.614kapitalizmus65672 SGWaAP
0.626diktatúra24909 SGWaAP
0.626liberálna27803 SGWaAP
0.627demokratické26181 SGWaAP
0.630Komunista633 SGWaAP
0.642Socialistický2718 SGWaAP
0.650totalita30502 SGWaAP
0.651pravicová39813 SGWaAP
0.652ľavica44499 SGWaAP
0.656pseudodemokracia407 SGWaAP
0.658Komunistický6267 SGWaAP
0.660marxista5377 SGWaAP
0.662socialista39758 SGWaAP
0.662pluralizmus5010 SGWaAP
0.663fico715 SGWaAP
0.664slobodná84323 SGWaAP
0.664ľavicová26769 SGWaAP
0.669anarchia10989 SGWaAP
0.670diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.671parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.676populista9479 SGWaAP
0.677Ľavica515 SGWaAP
0.681humanizmus17405 SGWaAP
0.682kapitalistická11577 SGWaAP
0.683politická_korektnosť5213 SGWaAP
0.684demokraticky9268 SGWaAP
0.685pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.686totalitarizmus2624 SGWaAP