Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Della3816 SGWaAP
0.282della7797 SGWaAP
0.297della1184 SGWaAP
0.358di63729 SGWaAP
0.368San32966 SGWaAP
0.396Francesco10979 SGWaAP
0.414Giovanni10096 SGWaAP
0.420San_Lorenzo1121 SGWaAP
0.421La81790 SGWaAP
0.452Giorgio4568 SGWaAP