Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Delegát510 SGWaAP
0.570Podpredseda1008 SGWaAP
0.578Predseda910 SGWaAP
0.579delegát68569 SGWaAP
0.597Tajomník404 SGWaAP
0.612Predsedníčka701 SGWaAP
0.614Zasadnutie401 SGWaAP
0.631Zasadanie438 SGWaAP
0.643Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.643Členský_schôdza723 SGWaAP
0.657Člen935 SGWaAP
0.661Členstvo508 SGWaAP
0.662Konferencia7980 SGWaAP
0.671Predstaviteľ727 SGWaAP
0.677Rozhodca2395 SGWaAP
0.678Volebný755 SGWaAP
0.679republikový_snem639 SGWaAP
0.690Členský2550 SGWaAP
0.691Ministerský556 SGWaAP
0.693Zjazd851 SGWaAP
0.693Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.693Snem4156 SGWaAP