Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dejiny4638 SGWaAP
0.362dejiny395698 SGWaAP
0.440História4950 SGWaAP
0.476Filozofia1529 SGWaAP
0.500Encyklopédia2428 SGWaAP
0.555Historik887 SGWaAP
0.556Veda8714 SGWaAP
0.556Literatúra3610 SGWaAP
0.565bibliografia11447 SGWaAP
0.573národopis4509 SGWaAP
0.576dvojzväzková591 SGWaAP
0.577historiografia11468 SGWaAP
0.579Umenie10218 SGWaAP
0.582etnografia3670 SGWaAP
0.598Dejepis1008 SGWaAP
0.601Kronika5231 SGWaAP
0.605Historický15962 SGWaAP
0.607Zborník1046 SGWaAP
0.608Filozofický2042 SGWaAP
0.611letopis3069 SGWaAP
0.616archeológia17935 SGWaAP
0.616jazykoveda8662 SGWaAP