Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Definovanie485 SGWaAP
0.428Identifikácia464 SGWaAP
0.518Definícia2909 SGWaAP
0.522Vytváranie1197 SGWaAP
0.522Implementácia1215 SGWaAP
0.533Stanovenie505 SGWaAP
0.538Plánovanie1499 SGWaAP
0.564Posúdenie647 SGWaAP
0.565Analýza2643 SGWaAP
0.571Monitorovanie840 SGWaAP
0.580Vytvorenie2858 SGWaAP
0.581Klasifikácia1488 SGWaAP
0.583Špecifický1103 SGWaAP
0.583Zlepšovanie412 SGWaAP
0.595definovanie25814 SGWaAP
0.599Koordinácia554 SGWaAP
0.608Systémový2050 SGWaAP
0.611Zhodnotenie965 SGWaAP
0.612Overenie729 SGWaAP
0.612Operatívny563 SGWaAP