Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Deň_študentstvo1089 SGWaAP
0.567študentstvo2831 SGWaAP
0.583imatrikulácia_prvák521 SGWaAP
0.595Deň150005 SGWaAP
0.615volejbalový_turnaj5075 SGWaAP
0.621spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.629sviečkový_pochod654 SGWaAP
0.630MDŽ8597 SGWaAP
0.634kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.646Spomienkový826 SGWaAP
0.649nohejbalový_turnaj857 SGWaAP
0.654slávnostný_galaprogram862 SGWaAP
0.660okrúhle_výročie5040 SGWaAP
0.661pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.665Majáles883 SGWaAP
0.667výročie283304 SGWaAP
0.668výročie_založenie24335 SGWaAP
0.669Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.670Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.671Novoročný1942 SGWaAP
0.674stolnotenisový_turnaj3963 SGWaAP
0.675florbalový_turnaj1792 SGWaAP
0.675majáles6178 SGWaAP