Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000David160132 SGWaAP
0.228Michael126408 SGWaAP
0.276Eric22868 SGWaAP
0.277Kevin26809 SGWaAP
0.283Brian24482 SGWaAP
0.289Jonathan17546 SGWaAP
0.294Alan24616 SGWaAP
0.300Ben38378 SGWaAP
0.302Christopher17987 SGWaAP
0.313Anthony19984 SGWaAP
0.316Robert117583 SGWaAP
0.318Benjamin11217 SGWaAP
0.322Andrew26942 SGWaAP
0.324Scott33683 SGWaAP
0.325Steven13812 SGWaAP
0.329Stephen20788 SGWaAP
0.334Richard151668 SGWaAP
0.343Gary17893 SGWaAP
0.343Daniel176443 SGWaAP
0.345Julian13045 SGWaAP
0.346Frank48488 SGWaAP
0.349Chris48278 SGWaAP
0.354Joe41580 SGWaAP
0.359Steve32808 SGWaAP