Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.124dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.300sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.305Sídlisko_KVP705 SGWaAP
0.306sídlisko_KVP2300 SGWaAP
0.338Sídlisko6588 SGWaAP
0.380Ťahanovce6609 SGWaAP
0.431KVP6745 SGWaAP
0.432Alejový1155 SGWaAP
0.440laborecká1980 SGWaAP
0.450alejová1124 SGWaAP
0.450Budovateľský1712 SGWaAP
0.452Ondavský730 SGWaAP
0.470Trebišovský1123 SGWaAP
0.483Hrnčiarsky2225 SGWaAP