Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dargovský637 SGWaAP
0.224dargovský553 SGWaAP
0.534dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.536Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.541Laborecký1233 SGWaAP
0.548dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.552slanská703 SGWaAP
0.559duklianska1954 SGWaAP
0.562Zborovský730 SGWaAP
0.569laborecká1980 SGWaAP
0.569Slanský1143 SGWaAP
0.577Dukliansky1589 SGWaAP
0.586Čergovský637 SGWaAP
0.586Sídlisko6588 SGWaAP
0.586hornádska454 SGWaAP
0.593Toryský620 SGWaAP
0.595Poľný1885 SGWaAP