Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Damask10702 SGWaAP
0.224Damašek2387 SGWaAP
0.266Bagdad17727 SGWaAP
0.367Kábul8874 SGWaAP
0.377sýrske6250 SGWaAP
0.390Islamabad2705 SGWaAP
0.402sýrska18175 SGWaAP
0.405Sýria97981 SGWaAP
0.414Teherán17163 SGWaAP
0.416Gaza17209 SGWaAP
0.427pásmo_Gaza13070 SGWaAP
0.436sýrsky20484 SGWaAP
0.450libanonské1605 SGWaAP