Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dagmar25304 SGWaAP
0.125Jarmila26705 SGWaAP
0.144Jana188122 SGWaAP
0.166Zuzana211220 SGWaAP
0.184Iveta51821 SGWaAP
0.184Darina23395 SGWaAP
0.203Renáta28345 SGWaAP
0.207Miroslava28589 SGWaAP
0.207Gabriela50283 SGWaAP
0.208Marcela24830 SGWaAP
0.211Daniela61072 SGWaAP
0.213Tatiana34981 SGWaAP
0.213Ivana64490 SGWaAP
0.213Ingrid20617 SGWaAP
0.215Vlasta13503 SGWaAP
0.217Oľga46048 SGWaAP
0.218Jaroslava11496 SGWaAP
0.218Silvia55710 SGWaAP
0.228Monika103924 SGWaAP
0.230Katarína170145 SGWaAP
0.235Soňa45265 SGWaAP
0.242Edita17216 SGWaAP
0.243Libuša6065 SGWaAP
0.244Adriana27327 SGWaAP
0.244Ľubica43542 SGWaAP