Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Da_Silva823 SGWaAP
0.376da_Silva2741 SGWaAP
0.482García3604 SGWaAP