Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Džibutsko506 SGWaAP
0.329Sudán12918 SGWaAP
0.365Gambia1545 SGWaAP
0.386Mozambik3950 SGWaAP
0.386Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.394Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.396Somálsko11343 SGWaAP
0.397Niger3522 SGWaAP
0.398Burundi2863 SGWaAP
0.402Svazijsko676 SGWaAP
0.402stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.404Eritrea3373 SGWaAP
0.404Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.409Etiópia14068 SGWaAP
0.416Jordánsko14105 SGWaAP
0.416Tanzánia7222 SGWaAP
0.422Bissau534 SGWaAP
0.425Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.428Mauretánia1176 SGWaAP
0.429Angola7602 SGWaAP
0.434Tadžikistan5042 SGWaAP
0.436Líbya33086 SGWaAP
0.436Alžírsko13945 SGWaAP