Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dúbravka42289 SGWaAP
0.230Petržalka146042 SGWaAP
0.261Ružinov79686 SGWaAP
0.287Lamač22763 SGWaAP
0.299Karlova_ves23659 SGWaAP
0.377Rača63075 SGWaAP
0.384záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.392Vrakuňa22843 SGWaAP
0.414dúbravka1856 SGWaAP
0.419Vajnory22004 SGWaAP
0.436Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.440Prievoz2272 SGWaAP
0.442podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.442devínska15206 SGWaAP
0.460Rusovce21239 SGWaAP
0.471Devínsky17639 SGWaAP
0.471Trnávka12102 SGWaAP
0.477Stupava35766 SGWaAP
0.477staré_Mesto33333 SGWaAP
0.485líščie_údolie801 SGWaAP
0.486petržalský12164 SGWaAP
0.490petržalská11766 SGWaAP