Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dôležitý2376 SGWaAP
0.558Upozornenie5087 SGWaAP
0.563Úvod2616 SGWaAP
0.571Kľúčový5564 SGWaAP
0.589Užitočný1710 SGWaAP
0.600Poznámka2711 SGWaAP
0.621Úvodný5742 SGWaAP
0.623Zhrnutie1262 SGWaAP
0.628Obsah9729 SGWaAP
0.642Stručný2401 SGWaAP
0.643Pokyn3286 SGWaAP
0.648Významný3686 SGWaAP
0.650Dôležitosť494 SGWaAP
0.652Časť10925 SGWaAP
0.656Osobitný4998 SGWaAP
0.662Podrobný2778 SGWaAP
0.662Označenie3095 SGWaAP
0.663Bezpečnosť6191 SGWaAP
0.666Konkrétny1948 SGWaAP
0.670Hodnota16029 SGWaAP
0.675Nasledujúci1044 SGWaAP
0.677Prídavný648 SGWaAP
0.677Otázka5310 SGWaAP
0.679Dokumentácia1291 SGWaAP