Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dérer5393 SGWaAP
0.456Šrobár3298 SGWaAP
0.480Škultéty16547 SGWaAP
0.492Stodola6205 SGWaAP
0.501Krčméry8555 SGWaAP
0.509Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.519Novomeský10963 SGWaAP
0.547Hodža9730 SGWaAP
0.551Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.554Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.565Nádaši1182 SGWaAP
0.568Hurban15758 SGWaAP
0.570Francisci6950 SGWaAP
0.571Matuška8714 SGWaAP