Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dánsko78320 SGWaAP
0.088Švédsko125486 SGWaAP
0.141Fínsko90895 SGWaAP
0.188Nórsko86347 SGWaAP
0.229Holandsko128655 SGWaAP
0.241Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.255Lotyšsko43996 SGWaAP
0.262Belgicko87645 SGWaAP
0.280Estónsko34538 SGWaAP
0.288Írsko91483 SGWaAP
0.300Luxembursko25876 SGWaAP
0.322Litva46038 SGWaAP
0.324Francúzsko376707 SGWaAP
0.339Slovinsko80021 SGWaAP
0.344Španielsko207032 SGWaAP
0.344Portugalsko79466 SGWaAP
0.349Kanada153866 SGWaAP
0.350Nemecko603262 SGWaAP
0.397Rakúsko298290 SGWaAP
0.406Británia265870 SGWaAP
0.410Rumunsko116902 SGWaAP
0.415Škótsko32604 SGWaAP
0.424Taliansko310649 SGWaAP
0.426Česko214173 SGWaAP
0.429Anglicko168283 SGWaAP