Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Cyprus56320 SGWaAP
0.313Malta35537 SGWaAP
0.373Grécko216454 SGWaAP
0.389Bulharsko90408 SGWaAP
0.430Portugalsko79466 SGWaAP
0.437Turecko161488 SGWaAP
0.444Litva46038 SGWaAP
0.446Albánsko25340 SGWaAP
0.447Luxembursko25876 SGWaAP
0.449Írsko91483 SGWaAP
0.456Macedónsko27312 SGWaAP
0.465Tunisko20811 SGWaAP
0.469Island45693 SGWaAP
0.470Estónsko34538 SGWaAP
0.488Slovinsko80021 SGWaAP
0.492Moldavsko17226 SGWaAP
0.492Španielsko207032 SGWaAP
0.495Lotyšsko43996 SGWaAP
0.498Rumunsko116902 SGWaAP
0.502Chorvátsko136871 SGWaAP
0.509Taliansko310649 SGWaAP
0.510Arménsko15050 SGWaAP
0.512Belgicko87645 SGWaAP
0.514Holandsko128655 SGWaAP