Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Cudzinec1005 SGWaAP
0.637cudzinec132858 SGWaAP
0.641Prekliaty1380 SGWaAP
0.645Utečenec893 SGWaAP
0.656Zločin2511 SGWaAP
0.675Väzeň601 SGWaAP
0.676Teror594 SGWaAP
0.689Vrah807 SGWaAP
0.692Rukojemník548 SGWaAP
0.696Nedotknuteľný467 SGWaAP
0.698Smrť13706 SGWaAP
0.699Nevinný614 SGWaAP
0.702Podvodník506 SGWaAP
0.705Román994 SGWaAP
0.709Vdova913 SGWaAP
0.711Strach3120 SGWaAP
0.718cudzinka5205 SGWaAP
0.721Občan7533 SGWaAP
0.721Pomsta892 SGWaAP
0.722Nesmrteľný1138 SGWaAP
0.724Nenávisť1056 SGWaAP
0.725Invázia445 SGWaAP