Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Cudzí2815 SGWaAP
0.647cudzí233242 SGWaAP
0.666Vlastný10052 SGWaAP
0.672Jazyk7629 SGWaAP
0.680Anglický12253 SGWaAP
0.686Účtovníctvo1578 SGWaAP
0.688Vzdelanie1663 SGWaAP
0.695Literatúra3610 SGWaAP
0.702aj3653 SGWaAP
0.704Úroveň3486 SGWaAP
0.707Umenie10218 SGWaAP
0.708Tvorba5245 SGWaAP
0.708Výučba841 SGWaAP
0.722Vzťah3005 SGWaAP
0.724Zručnosť663 SGWaAP
0.734Maturitný445 SGWaAP
0.735Predmet6668 SGWaAP
0.736Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.739Filozofia1529 SGWaAP
0.739Preklad3487 SGWaAP
0.739Prax2938 SGWaAP
0.740Znalosť672 SGWaAP
0.740Slovenčina1668 SGWaAP
0.742jazyk1137170 SGWaAP