Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Clevelandský408 SGWaAP
0.307clevelandská659 SGWaAP
0.393Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.428pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.616Washingtonský1840 SGWaAP
0.619martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.626Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.639Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.639trianonská_mierová571 SGWaAP
0.671versaillská502 SGWaAP
0.680Trianonský783 SGWaAP
0.683trianonská1411 SGWaAP
0.687ČSR39747 SGWaAP
0.688československá82331 SGWaAP
0.700federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.702dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.703pittsburská401 SGWaAP
0.710Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.720víťazná_mocnosť1303 SGWaAP