Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Clementis7012 SGWaAP
0.310Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.370Novomeský10963 SGWaAP
0.476Rázus4504 SGWaAP
0.487Husák14245 SGWaAP
0.493Vajanský19332 SGWaAP
0.499Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.511Jilemnický6941 SGWaAP
0.522Francisci6950 SGWaAP
0.528Škultéty16547 SGWaAP
0.532Dubček18916 SGWaAP
0.543Šrobár3298 SGWaAP
0.543Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.550Hodža9730 SGWaAP
0.562Zápotocký1989 SGWaAP
0.574Hurban15758 SGWaAP