Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Claude9487 SGWaAP
0.256Jean50049 SGWaAP
0.262Francois7183 SGWaAP
0.269Michel17726 SGWaAP
0.278Jacques16860 SGWaAP
0.301François4922 SGWaAP
0.303Henri11478 SGWaAP
0.314Maurice7659 SGWaAP
0.333Philippe7549 SGWaAP
0.336Pierre25921 SGWaAP
0.354Antoine6946 SGWaAP
0.362Eric22868 SGWaAP
0.372Luc7609 SGWaAP
0.375Paul95593 SGWaAP
0.378Francis13445 SGWaAP
0.400André12540 SGWaAP
0.404Charles40884 SGWaAP
0.407Raymond9053 SGWaAP