Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chudobný693 SGWaAP
0.515chudobný145488 SGWaAP
0.563bedár4960 SGWaAP
0.599chudobné19115 SGWaAP
0.657Úbohý503 SGWaAP
0.666Chorý783 SGWaAP
0.670chudobná67419 SGWaAP
0.684Bohatý1917 SGWaAP
0.686žobrák22698 SGWaAP
0.694Chudoba1911 SGWaAP
0.695Utečenec893 SGWaAP
0.707Bohatstvo435 SGWaAP
0.707Sluha460 SGWaAP
0.713Šťastie589 SGWaAP
0.718Obeta471 SGWaAP
0.720Kňaz4287 SGWaAP
0.722Hriech1085 SGWaAP
0.729Peniaze2006 SGWaAP
0.732lakomec3252 SGWaAP