Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Christopher17987 SGWaAP
0.195Stephen20788 SGWaAP
0.225Andrew26942 SGWaAP
0.235Dennis11535 SGWaAP
0.235Steven13812 SGWaAP
0.239Scott33683 SGWaAP
0.242Nicholas11333 SGWaAP
0.244Brian24482 SGWaAP
0.246Anthony19984 SGWaAP
0.247Jonathan17546 SGWaAP
0.255Chris48278 SGWaAP
0.268Michael126408 SGWaAP
0.286Eric22868 SGWaAP
0.292Kevin26809 SGWaAP
0.294Ben38378 SGWaAP
0.295Sean10745 SGWaAP
0.297Thomas64840 SGWaAP
0.297Tony35315 SGWaAP
0.298Alan24616 SGWaAP
0.301Warren9398 SGWaAP
0.301Patrick28402 SGWaAP
0.302David160132 SGWaAP