Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chrabrý422 SGWaAP
0.479Boleslav5847 SGWaAP
0.483knieža54086 SGWaAP
0.499Přemyslovci929 SGWaAP
0.521uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.528chrabrý2268 SGWaAP
0.529franský3625 SGWaAP
0.534Žigmund10064 SGWaAP
0.534franské659 SGWaAP
0.537Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.549chán3891 SGWaAP
0.562byzantský_cisár2582 SGWaAP