Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chránený_vtáčie565 SGWaAP
0.284chránené_vtáčie2781 SGWaAP
0.300vtáčie_územie572 SGWaAP
0.450dunajský_luh1082 SGWaAP
0.452veľkoplošné_chránené500 SGWaAP
0.473chránené_územie22156 SGWaAP
0.486Dunajský_luh621 SGWaAP
0.487Prírodný_rezervácia816 SGWaAP
0.521chránená_vodohospodárska768 SGWaAP
0.533sokol_rároha882 SGWaAP
0.546Chránený_krajinná3072 SGWaAP
0.555orol_krikľavý1232 SGWaAP
0.559alúvium714 SGWaAP
0.567CHKO_Poľana866 SGWaAP
0.568CHKO9542 SGWaAP