Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chránený1980 SGWaAP
0.646Prírodný_rezervácia816 SGWaAP
0.651chránené35126 SGWaAP
0.653Ochrana6140 SGWaAP
0.655Chránený_krajinná3072 SGWaAP
0.684dunajský_luh1082 SGWaAP
0.685Remeselný735 SGWaAP
0.686Chránený_vtáčie565 SGWaAP
0.692CHKO9542 SGWaAP
0.696chránená_krajinná6076 SGWaAP
0.703chránené_územie22156 SGWaAP
0.708Príroda1590 SGWaAP
0.709chránený90206 SGWaAP
0.711Územie482 SGWaAP
0.712Prírodný6258 SGWaAP
0.724CHKO_Poľana866 SGWaAP
0.726prírodná_rezervácia22746 SGWaAP
0.726chránené_vtáčie2781 SGWaAP
0.730Ochranný5426 SGWaAP
0.733Ekológia858 SGWaAP
0.736Dunajský_luh621 SGWaAP