Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Chrámový_hora788 SGWaAP
0.476Jeruzalem73177 SGWaAP
0.516západný_breh9884 SGWaAP
0.518múr_nárek2234 SGWaAP
0.541židovský_osadník1210 SGWaAP
0.571mešita34212 SGWaAP
0.572jeruzalemské1091 SGWaAP
0.574jeruzalemský_chrám2693 SGWaAP
0.589Nábulus715 SGWaAP
0.592Sinaj5746 SGWaAP
0.593breh_Jordán400 SGWaAP
0.597golanská_výšina1602 SGWaAP
0.598Golanský_výšina1048 SGWaAP
0.607Pásmo_Gaza1835 SGWaAP
0.608Gíza3002 SGWaAP
0.609jeruzalemský3919 SGWaAP